Rabu, 24 Oktober 2012

Sekilas Praktikum Geologi Dasar


Judul Praktikum          
 1. Batuan Beku
 2. Batuan Sedimen
 3. Batuan Metamorf
 4. Stratigrafi
 5. Peta Geologi

Alat dan Bahan           
 1. Batuan
 2. Alat Tulis dan Gambar
 3. Kartu Praktikum
 4. Buku Panduan Praktikum

Rekap Penilaian          
 • Pretest                                   5%
 • Keterampilan                         20%
 • Laporan (1,2,3,4,5)                 40%
 • UAP                                     35%

Laporan                      
    A. Laporan Awal         
         - Cover
         - Lembar Pengesahan
         - Bab I Pendahuluan
         - Bab II Tinjauan Pustaka
         - Bab III Prosedur Percobaan

    B. Laporan Akhir 
         - ditambah Abstrak, Daftar Isi, Daftar gambar, Daftar table
         - Bab IV   Hasil dan Pembahasan
         - Bab V Kesimpulan
         - Daftar Pustaka
         - Lampiran (Pretest, Gambar dan Tugas2)

Format Laporan
Cover
            Margin                : [4, 5, 3, 3]
            Huruf                  : - Judul Utama : Times New Romant [16 / Bold]
            Sub Judul            : Times New Romant [12]
            Nama Praktikan  : TNR [12]
            Nama Instansi     : TNR [12/Bold]
            Line spacing        : 1,5

Bab Utama
            Margin                : [4, 6, 3, 3]
            Huruf                  : - Judul Utama            : TNR [14/Bold]
            Sub Judul            : TNR [12]
            Line spacing        : 1,5
            Tidak ada nomor halaman

Sub Bab (Lanjutan)
            Margin                : [4, 3, 3, 3]
            Huruf                  : - Sub Judul    : TNR [12]
            Line Spacing        : 1,5
            Ada nomor halaman (melanjut halaman sebelumnya)Nama-nama Asisten Geologi Dasar :
 • Anis Kurnia Dewi             1015051016
 • Eki Zuhelmi                      1015051019
 • Fenty Rya Maretta            1015051021
 • Ines Kusuma Ningrum      1015051026
 • Muhammad Amri Satria    1015051029
 • Doni Zulfafa                     1115051014
 • Guspriandoko                    1115051018
 • Mezrin Romosi                  1115051024
 • Nanda Hanyfa Maulida      1115051026
 • Tri Pamungkas                  1115051035

Kordinator Praktikum Lapangan Geologi Dasar :
 • Diantoro Deka Saputra     0915051016
 • Frengki A Pasaribu           0915051005
 • Satria Subkhi Arifin           0915051030

*Ketentuan lain yang belum tercantum akan diatur dalam ketentuan selanjutnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

HIMA TG Bhuwana

geofisikaunila.blogspot.com pindah ke himatg.eng.unila.ac.id